Сектори

Преглед
Во БДО ние ја препознаваме важноста од длабинското познавањето на различните бизнис сектори кои имаат различни потреби. Тоа е причината зошто се стремиме да ја разбереме не само вашата компанија, туку и вашата индустрија. Ние веруваме дека преку познавањето на вашата индустрија, можеме да ја зголемиме вредноста на вашиот бизнис. Нашата цел е да го помогнеме вашиот напредок и со нашата БДО глобална експертиза и локалното познавање на пазарот, ќе ви помогнеме да имате успех.

  1. Приватни компании
  2. Државни компании
  3. Финансиски иституции
  4. Невладини и останати организации